Menneskerettigheter i Islam?

Gud er den absolutte og eneste hersker over menneskene og universet. Han er den suverene Herre, Oppretholderen og Livgiveren, den Barmhjertige hvis nåde omfatter alle vesener. Siden Gud har gitt ethvert menneske verdighet og ære, og blåst inn i det livsånden, betyr det at vi er forenet i Ham og gjennom Ham, er menneskene i […]

Read More >

Alkohol og Narkotika

ALKOHOL OG NARKOTIKA Ved alkohol og hasard ønsker Satan bare å sette fiendskap og hat mellom dere, og holde dere borte fra tanken på Gud, og fra bønnen. Skulle dere ikke da la det være? (5:91) De vil spørre deg om alkohol og lykkespill, si: «I begge ligger stor synd, men også noe godt for […]

Read More >