Er ost halal? | Er løpe fra animalsk opprinnelse halal?

ER OST HALAL? HVILKEN?
Ost er et melkeprodukt. Det finnes over 1000 ostearter i verden.

Mange typer ost inneholder LØPE (løype)

HVA ER LØPE?

Løype (kymosin), som også kalles osteløype, er et enzym som får ostestoffet i melk (proteinet kasein) til å løpe sammen (koagulere) og danne en tettere masse (ostemasse).
Løype framstilles helst av løypemager (kjese, kjæse) fra kalver om den skal brukes til ysting av ost, men det finnes også eksempler på annen opprinnelse.

ER LØPE HALAL?

Svin
Løpe i fra svin/gris er haram i følge alle lovskoler.

Kalv
I følge Imam Abu Hanifah r.a. (Hanafiyyah lovskolen) så er løpet i fra ku/kalv halal.
Så i følge hanafiyyah lovskolen så er det greit å spise ost som inneholder løpe fra kalv.
Full fatwa med beviser kan leses på denne linken: https://www.foodguide.org.uk/answer/20/

LØPE FRA SVIN?
I Norge har det blitt brukt løpe fra svin men den praksisen er man gått bort ifra hos de største osteleverandørene pr. dags dato.

Et brev fra Tine:
Dato:
07.04.2005
Ref:
2005/62457
Saksbeh.:
Ann K B-Petersen

Norvegia – løpe

Hei

TINE gikk bort fra bruk av svineløpe i ost i 1985. Før denne tid benyttet enkelte meierier løpe som inneholdt pepsin fra svin. Løpen som brukes i de fleste av TINEs oster i dag, er utvunnet fra storfemager og inneholder enzymene chymosin og bovinpepsin.

Ved produksjon av ostetypene Nordbo, Snøfrisk Hvitost, Sans Hvitost og Norsk Chevre benyttes såkalt mikrobiell løpe. Den mikrobielle løpen utvinnes av en muggsopp som kalles Rhizomucur miehei.

Noen få av våre ostetyper produseres uten bruk av løpe. Dette gjelder: TINE Kremost, Snøfrisk, TINE Gammalost og TINE Pultost.
(Deler av brevet limt inn)

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=230416
Jeg skrev til Synnøve Finden, og deres svar var som følger:
Hei,
Takk for din henvendelse.
Per i dag inneholder alle oster fra Synnøve animalsk løpe fra ku eller kalv.
Med vennlig hilsen
Synnøve Finden
www.synnove.no


Hei,
Det er ikke løpe fra svin/gris som brukes til våre produkter.
Mvh
Jill

Imamer anbefaler å bruke ”Nordbo Ost” som inneholder kunstig løpe som er halal i følge alle lovskoler.
Allah vet best!
Skrevet av (Imam) Tehsin Abo Barirah

Share