Kunngjøring angående endring av JUN bønnetidstabell for Oslo

Kunngjøring angående endring av JUN bønnetidstabell for Oslo

بسم الله الرحمن الرحيم

JUN har gjort noen viktige endringer i sin bønnetids tabell. Vi har gått bort fra noen tidligere metoder og implementert metoder som er mer i tråd med metodikken til majoriteten av Ulama og eksperter innenfor dette fagområdet.

For å enklere forstå endringene må vi forstå hvordan salahtidene fungerer. Siden endringene kun gjelder Fajr og Isha Salah, vil vi kun forklare disse for enkelhetens skyld.

En av kriteriene for at Salah skal være gyldig er at tiden for denne Salah skal være inne. Så når starter Fajr og Isha?

Fajr
Fajr tiden starter etter natten når lys begynner å spre seg på østlig horisont. Majoriteten av Ulama og astronomer mener at dette skjer når solen er 18 grader under østlig horisont. Dette blir også kalt astronomisk tussmørke.

Isha
Etter solnedgang vil dere se et rødt lys etterfulgt av hvitt lys på vestlig horisont.Når det gjelder start av Isha tid er det to meninger om dette. Ifølge Imam Abu Hanifah (rh) begynner Isha når det hvite lyset forsvinner fra horisonten. Ifølge to av Imam Abu Hanifahs store studenter, samt de 3 andre lovskolene så starter Isha allerede etter at det røde lyset har forsvunnet.

Ifølge de fleste lærde forsvinner det røde lyset når solen er 15 grader under horisonten og det hvite lyset forsvinner når solen er 18 grader under horisonten.

Situasjonen i Norge
Siden Norge er så langt nord har vi flere måneder hvor solen ikke går så langt ned under horisonten. Det gjør at i disse månedene har vi ikke Isha tid i Norge. Denne perioden er forskjellig fra by til by. I Oslo er fra 21. april – 20 august. I denne perioden blir det aldri helt mørkt. Denne perioden kan vi kalle for en ekstremperiode.

Ekstremperioden
Selv om tiden for en Salah ikke inntreffer er det fortsatt obligatorisk å be den. Når skal vi be Isha og Fajr når det aldri blir helt mørkt?
I en slik situasjon sier flere Ulama at man skal dele natten i to ved å dele tiden mellom solnedgang og soloppgang. Den første delen gis til Maghrib og Isha og den andre delen gis til Fajr.

Denne metoden kalles for Nisf-ul-layl. Fajr blir da rundt kl 01:20.

Det er en del fleksibilitet på når man kan be Isha. Ulama sier at det bør være noe tid mellom Maghrib og Isha. Man kan f.eks be Isha 45 min etter Maghrib.

Hva skjer når ekstremperioden er slutt?
Grunnen til at det er en del fleksibilitet på når man kan be Isha i ekstremperioden er fordi tiden ikke inntreffer. Denne fleksibiliteten har vi ikke når vi har reell Isha tid. Når Isha tiden inntreffer må vi be på riktig tid. Fra 21. august til 20. april har vi Isha tid.

Den gamle tabellen
Nå kommer vi til hovedproblemet med den gamle tabellen. Vi kan dele tiden i Norge i to perioder.
Normal periode: 21. august – 20. april
Ekstrem periode: 21. april – 20. august

Tidligere brukte JUN en metode hvor man deler tiden mellom solnedgang og soloppgang i 7 deler. Første del gis til Maghrib, de neste fem delene gis til Isha og den siste delen gis til Fajr.

Eksempel: Solnedgang er klokken 21:00 og soloppgang er klokken 04:00.
Da vil Maghrib være 21:00, Isha 22:00 og Fajr 03:00.
Denne metoden skulle kun brukes under ekstremperioden.

Utfordringen
Problemet var at denne metoden var i bønnetids tabellen allerede en måned før ekstremperioden begynte og fortsatte til rundt en måned etter at ekstremperioden var over. Dette for at Isha og Fajr tiden skulle få en jevn overgang inn til ekstremperioden.

Det førte til at vi fra rundt midten av mars til 20. april og fra 21. august til rundt midten av september ba Isha ganske lenge før Isha sin tid faktisk hadde inntruffet. Når det gjelder Fajr ba vi den lenge etter at tiden hadde inntruffet. 

Dette fordi Isha er ganske tidlig etter Maghrib og Fajr veldig nær soloppgang ifølge «7 deler metoden».

Ramadan og Fasting
Det er ingen problem å be Fajr lenge etter at tiden har begynt så lenge man ber før soloppgang. Men når man skal faste man være ferdig med å spise før Fajr tiden starter. I år startet Ramadan under ekstremperioden, så hittil har vi unnsluppet dette problemet. Neste år starter Ramadan rundt 12. april. Dette er før ekstremperioden, mens den gamle tabellen fortsatt bruker «7 deler metoden».

Eksempler fra den gamle tabellen

Eksempel 1 Fajr:

Vi tar 16. april som et eksempel

Fajr: 04:39 (gamle JUN tabellen)
Reell Fajr: 02:42 (nye JUN tabellen)

Forskjellen er på nesten to timer. Tenker man at Fajr starter 04:39 og spiser mat klokken 04.00 har man da spist Suhoor lenge etter at Fajr tiden har startet.

Grunnen til at den reelle fajr tiden er så tidlig er fordi dette er bare noen dager før natten forsvinner helt. De siste ukene før natten forsvinner helt vil Fajr tiden bli tidligere og tidligere ganske fort. Dette er et naturlig fenomen som skjer før natten forsvinner helt. 

Eksempel 2 Isha:

Også her tar vi 16 april som et eksempel

Isha: 21:51 (Gamle JUN kalenderen)
Reell Isha: 23:08 (nye JUN kalenderen)

Vi tok et bilde den 16 april klokken 21:54 (etter at Isha hadde startet ifølge den gamle kalenderen)
Dere vil se på bildet at det røde lyset som må forsvinne for at Isha tiden inntreffer er klart til stede.

16. April klokka 21:54 Hvervenbukta, Oslo

Konklusjon
Etter å ha oppdaget disse alvorlige feilene måtte vi endre på tabellen raskest mulig. Etter å ha undersøkt våre tidligere metoder dypere og rådført oss med andre store Ulama har vi sett at «7 deler metoden» er feil å bruke uansett. Vi går helt bort fra denne metoden.

Følgende metoder brukes i vår nye bønnetids tabell:
Normal periode (21. august – 20. april)
Fajr: 18 grader
Isha: 15 grader

Ekstremperiode (21. april – 20. august)
Fajr: Nisf-ul-layl
Isha: 45 min etter solnedgang
Det vil være en jevn overgang for Isha fra normal til ekstremperiode, men den overgangen vil skje i ekstremperioden slik at vi ikke ber Isha før tiden.

Hva med våre tidligere salah?

Husk at når en lekmann følger en fatwa fra sine lærde og tabber så vil ikke skylden være på han

Vi beklager på det dypeste og ber dere huske oss i deres dua.

Vi valgte den gamle metoden (i 2008) etter å ha fått råd fra noen lærde men nå går vi over til en annen metode som er best. Denne nye metoden er adaptert av de fleste lærde i hele verden.


Vi håper at vi har klart å forklare dette på en enkel måte. Vi har prøvd å ikke gå så altfor detaljert slik at det ikke blir for komplisert, men samtidig forklare ting såpass grundig at det blir forstått. Vi kommer til å komme med flere artikler/videoer hvor vi skal ta opp flere emner relatert til bønnetidene. Det jobbes også med å klargjøre bønnetidstabeller for andre byer.

Vi har også sett at disse problemene eksisterer i flere av de store bønnetidstabellene som brukes i Oslo. Vi oppfordrer de forskjellige muslimske organisasjonene til å ta en titt på det vi nevner i denne artikkelen og eventuelt revidere sine bønnetidstabeller.

Mvh

Tehsin Abo Barirah

Share