Spm:

Assalamo alaikom!

Jeg har penger i banken, sånn renter. Så må jeg betale all zakaat helt fra da jeg ble muslim? Kan ikke ta ut de før jeg blir 18…

 

Svar:

Etter puberteten så skal du betale zakaah hvis det er dine penger og det er mer enn 2500 kr. Regn ut 2,5 prosent og betal når du er 18.

Allah vet best

Imam Tehsin Abo Barirah

Share