Eksamen og fasting

Spørsmål:

Assalamo aleikom!

Er eksamen en gyldig grunn for å ikke faste?

Svar:

Wa Alaikomos salaam wa Rahmatullahi wa barakaatoh,

Nei det er det ikke.

Share