En reisende (musafir) er Imam, hvordan skal lokal (muqim) fullføre sin salaah.

Salam,
Når en musafir (reisende) ber 2 rak’at og de han leder ber 4, skal de fortsette bønnen sin etter at imamen har sagt salam? Eller kan de fortsette (stå opp) og be ferdig etter attahiyyat (tashhud) i 2. rak’at?
Blir deres salah ugyldig hvis de fortsetter bønnen sin før imamen har sagt salam?
Og hva med hvis en av dem gjorde sajda sahw? Blir hans bønn gyldig?

 

SVAR:

Wa Alaikomos Salaam!

De (lokale/muqimin) må følge imamen og vente til han er ferdig.
Så står de og fullfører sin salaah.
Bønnen ugyldig og blir avbrutt hvis dem står før imamen er ferdig. Sajdah sahw hjelper ikke.

(Les mer om hvem er «reisende» i følge sharia: https://imam.no/masail/salaah-for-musaafir-reisende/)

Besvart av:
[Imam] Tehsin Abo Barirah

Share