Tørke urin etter istinjaa. Må en gjøre istinjaa igjen?

Spørsmål:

Salam

Etter at man har gjort istibra og istinja. Og man går litt for å få ut resten av urinen, hvis det da kommer noe ut må man da gjøre istinja på nytt eller holder det med å tørke det bort bare.

JazakomAllah khayr

Wasalam

—————————————————————————————-

SVAR:

Wa Alaikomos Salaam!

Hvis urinen kom rett ut av røret og man fikk ikke det andre plasser, så må det ikke vaskes. Normaltsett må en ikke gjøre istinjaa i din situasjon.

Allah vet best!

 

Share